Certifikati

1. Izdelčni certifikati

V PRIMATu d.d. razpolagamo z mnogimi izdelčnimi certifikati.


Testiran in certificiran izdelek

V vsej svoji zgodovini izdelave blagajn so izdelovalci premnogokrat trdili, da so njihovi izdelki absolutno varni pred vlomom in požarom. 
Izdelke so načrtovali in izdelovali, niso pa jih preizkušali. Žal se je premnogokrat izkazalo, da so bile njihove obljube prazne. 

Protipravna stran je vedno imela najprej neko teoretično zamisel o vlomu, to pa je nato v resničnih razmerah bolj ali manj uspešno preskusila. 

Šele v novejših časih so proizvajalci, predvsem na pritisk zavarovalnic in uporabnikov, začeli sistematično preizkušati svoje izdelke. 
Sistem preizkušanja in preverjanja protivlomne oziroma protipožarne kvalitete se je ves čas dopolnjeval in izpopolnjeval. 

Danes protivlomno preizkušanje pomeni, da strokovnjaki specializiranega preizkuševalnega laboratorija v skoraj realnih razmerah vlamljajo 
v preizkusni vzorec. Pri tem imajo preizkuševalci na voljo več časa, boljšo organizacijo, boljše vlomne naprave in orodja ter boljše poznavanje 
izdelka kot protipravna stran. 

Protivlomni izdelčni certifikat pomeni priznanje, da ima proizvajalec izdelka dovolj izkušenega kadra, znanja in opreme, da ima notranje 
preverjanje kvalitete in da je njegov sistem izdelave podvržen zunanjim pregledom in preverjanjem. 

V PRIMAT-u se odločamo testirati in certificirati svoje izdelke pri vrhunskih preizkuševalnih in certifikacijskih organih, 
ki so povezani v EFSG (European Fire and Security Group). 

Absolutne varnosti ni.

Upamo  si – in s ponosom trdimo – da so naši izdelki varnostne opreme med najboljšimi v Evropi in svetu. 
 

 

2. Politika kakovosti ISO 9001 - od 1995

Določamo metode za preprečevanje napak, zmanjšanje neskladnosti in zmanjševanje dela in stroškov zaradi napak
ter nadzorovanje učinkovitosti izboljšav.

Merimo rezultate glede na postavljene cilje. 

Usmerjeni smo h kupcu in stremimo za najboljše zadovoljevanje vseh deležnikov. 

Prvi certifikat kakovost ISO 9001 smo v družbi pridobili že leta 1995.

Politiko kakovosti razumemo kot sistematično določanje politike in ciljev kakovosti, identificiranje in določanje 
ključnih procesov za doseganje ciljev, določanje in uporabo meril za ocenjevanje uspešnosti procesov in iskanje priložnosti 
za izboljševanje uspešnosti procesov.

Certifikat ISO 9001:2008

 

3. Okoljska politika ISO 14001 - od 2005

V Primatu dokazujemo svojo odgovornost do okolja  s certifikatom ISO 14001 že od leta 2005, ko smo prejeli prvi certifikat.

Dokazujemo, da smo okoljsko ozaveščeni.
Razumemo, da narava ne potrebuje ljudi; ljudje potrebujemo naravo.

Dokazljivo prepoznavamo, obvladujemo in spremljamo okoljske vidike v družbi, vodimo in izboljšujemo celotni sistem.


 

 

Certifikat ISO 14001:2004

 

4. Politika varnosti in zdravja pri delu  BS OHSAS 18001 - od 2011

V okviru politike trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti dokazujemo, da prepoznavamo tveganja v delovnem okolju,
jih vrednotimo in obvladujemo.

Izkazujemo  učinkovitost vodenja zdravja in varnosti tako, da upravljamo tveganja in izboljšujemo učinke svojih dejavnosti,
proizvodov in storitev.

 

Certifikat OHSAS 18001:2007

 

5. Politika upravljanja z energijo ISO 50001 - od 2011

V okviru politike trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti želimo sistemsko nadzorovati in zmanjševati porabo energije.

Razvijamo energetsko politiko s konkretnimi cilji, vzpostavljamo aktivnosti za zmanjšanje in nadzor nad porabo energije,
preverjamo prihranke energije in načrtujemo izboljšave.

 

Certifikat ISO 50001:2011

6. Sistem zagotavljanja kakovosti varilske proizvodnje SIST EN ISO 3834 Part 3 - od 2005

  Certifikat SIST EN ISO
         3834 Part 3

  Certifikat SIST EN ISO
          3834 Part 3