Informacije glede servisa

 

Servisni posegi in naknadne spremembe pri varnostnih vsebnikih 

Varnostni vsebniki - kot na primer blagajne, trezorski prostori ter trezorska vrata - morajo biti izdelana tako, 
da zagotavljajo visok odpor pred najrazličnejšimi vlomnimi posegi. 

Zato je razen visoko kvalitetne konstrukcije potreben tudi skrbni izbor materialov (npr. polnilnih materialov) 
in delov (npr. ključavnice, zapahni mehanizem). 

Protivlomne lastnosti varnostnih vsebnikov se objektivno določajo s VdS postopkom preizkušanja in certificiranja. 
Da bi zagotovili stalno kvaliteto izdelkov, mora imeti proizvodna lokacija lastnika certifikata certificiran sistem 
vodenja kakovosti po DIN EN ISO 9001. S tem se proizvodna lokacija nadzoruje v rednih časovnih intervalih. 

  

 

Kot dokaz, da je izdelek preizkušen in certificiran po postopku VdS, 
je varnostni vsebnik opremljen s certifikacijsko tablico 
(poglejte primer – slika), ki mora biti trajno pritrjena na varnostni vsebnik. Ta tablica vsebuje med drugim podatek o protivlomni 
varnostni stopnji.