NOVA GENERACIJA VARNOSTNIH VSEBNIKOV - NGVV

10.03.2017

 

 

PRIMAT d.d. je družba z izrazito raziskovalno-razvojno usmeritvijo in smo kot raziskovalna organizacija

evidentirani pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS (vpis pod šifro RO 1529).

V letu 2016 smo uspešno realizirali prijavo na Javni razpis za spodbude za raziskovalno-razvojne
projekte (TRL 6 – 9), na katerem smo prijavili operacijo razvoj Nove generacije varnostnih vsebnikov.

Glavni namen prijavljenega projekta je zagon redne proizvodnje in certifikacija nove generacije
varnostnih vsebnikov z manjšo debelino ohišja, ki bi dosegali enako ali boljšo protivlomno odpornost
kot varnostni vsebniki, ki so danes v vrhu svetovne ponudbe.

Glavni cilji projekta so:

     -    doseganje večje tlačne trdnosti naprednih kompozitnih materialov s kovinsko ojačitvijo,
     -    zmanjšanje debeline sten ohišja varnostnih vsebnikov, brez da bi se s tem poslabšala
          njihova protivlomna odpornost,
     -    zasnovati takšno konstrukcijo varnostnih vsebnikov, ki bo omogočala višjo raven mehaniziranja
          proizvodnje (robotizacija, avtomatizacija transporta, ..),
     -    uporaba enotnih platform za različne tipe izdelkov nove generacije varnostnih vsebnikov.

Raziskovalno-razvojno operacijo Nova generacija varnostnih vsebnikov sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) v predvideni vrednosti 305.581,25 EUR.