Zadovoljstvo kupcev v letu 2013

10.02.2014

 

V PRIMATu si zelo prizadevamo, da so naši kupci zadovoljni.
Kot vsako leto, smo izvršili meritev zadovoljstva kupcev v letu 2013.

V obseg izmere zadovoljstva smo zajeli kar dobrih  76 % ustvarjenega prometa v letu 2013.

Kupce smo povprašali o njihovem mnenju glede naslednjih področij:
* Kakovost naših proizvodov in cena
* Kakovost proizvodov v primerjavi s konkurenco
* Inovacije
* Cena naših proizvodov v primerjavi s konkurenco
* Dobavni roki in dobavni roki v primerjavi s konkurenco
* Kompetence prodajnega osebja, prijaznosti  in njihova dosegljivost
* Sodelovanje v primeru problemov/reklamacij
* Oblika naše korespondence, preglednost naših dokumentov in prodajnih podlog

Rezultati izmerjenega zadovoljstva so zelo dobri – veseli nas, da so naši kupci izrazili tako
visoko zadovoljstvo.

Naš največji kupec nam je za leto 2013 dodelil ZLATO priznanje, na kar smo v PRIMATu še
posebej ponosni. V letu 2012 nam je  kupec podelil  SREBRNO priznanje in prehod v ZLATO
priznanje je ponovno priznanje našemu delu na poti odličnosti.

PRIMAT d.d.