PRIMAT - predstavitev knjige

09.05.2012

Dne 09. maja 2012 je avtor gospod Erih Štefanec predstavil svojo novo knjigo:
NEKATERI VIDIKI GRADNJE  BLAGAJN IN TREZORKSIH PROSTOROV.

Knjiga je interne narave in izdana v omejeni nakladi.

Avtor je zbral svoje bogato znanje s področja mehanskega varovanja in ga v tej obliki
prenesel na svoje sodelavce.
Pričujoča knjiga je poglobljeno nadaljevanje vrste strokovnih knjig s področja protivlomnega
varovanja avtorja, ki je večino svojega raziskovalnega dela posvetil načrtovanju in gradnji
varnostnih shranjevalnih enot in sistemov.
Avtorjeve kompetence na tem področju zagotavljajo, da je tudi najnovejša knjiga primer
strokovne literature, ki ima tudi veliko uporabnost v praksi.
Z ozirom na to, da je tovrstne literature – kot ugotavlja avtor – zelo malo,
ima knjiga še toliko večjo vrednost.

PRIMAT d.d.