PRIMAT – pridobitev novih certifikatov

23.12.2011

V PRIMAT-u smo 23.12.2011 uspešno zaključili proces pridobitve dveh novih certifikatov: 

1) certifikat   BS OHSAS 18001 -  Politika varnosti in zdravja pri delu

2) certifikat  EN 16001 - Politika upravljanja z energijo


Politika varnosti in zdravja pri delu  BS OHSAS 18001
V okviru politike trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti dokazujemo, da prepoznavamo tveganja v delovnem okolju, jih vrednotimo in obvladujemo. 
Izkazujemo  učinkovitost vodenja zdravja in varnosti tako, da upravljamo tveganja in izboljšujemo učinke svojih dejavnosti, proizvodov in storitev. 

Politika upravljanja z energijo EN 16001
V okviru politike trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti želimo sistemsko nadzorovati in zmanjševati porabo energije. 
Razvijamo energetsko politiko s konkretnimi cilji,  vzpostavljamo aktivnosti za zmanjšanje in nadzor nad porabo energije, preverjamo prihranke energije 
in načrtujemo izboljšave.

 

Oba novo pridobljena certifikata sta nadgradnja že uveljavljenih politik v družbi: 
Politika kakovosti ISO 9001:2008 – že od leta 1995
Okoljska politika ISO 14001-2009 – že od leta 2005

Poslovno odličnost vgrajujemo v vsa področja našega delovanja.
Želimo stalno izboljševati naše  procese, voditeljstvo, upravljanje in partnerska sodelovanja na vseh področjih.

PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d.
Uprava družbe