Skupina PRIMAT

PRIMAT d.d. je del skupine PRIMAT, ki vključuje še naslednje aktivne družbe:

  PRIMAT SISTEMI, upravljanje naložb, trgovina in storitve  d.o.o., Maribor   
   Krovna družba, ki opravlja storitve na področju financ in računovodstva, kadrovske dejavnosti, 
   IT storitve za PRIMAT d.d. 

  SMARTLOG, inovativna logistika d.o.o., Maribor   
   Trgovsko-storitvena družba, ki nudi najem mreže sistemov za dostavo in prevzem pošiljk LOGPRIM
   in vrši prodajo sistemov LOGPRIM doma in v tujini

  PRIMAT Sarajevo, d.o.o., Sarajevo,  BIH
   Trgovska družba, ki vrši prodajo izdelkov PRIMAT na tržišču BIH

•  PRIMAT BG  d.o.o., Beograd, Srbija
   Trgovska družba, ki vrši prodajo izdelkov PRIMAT na tržišču Srbije

•  PRIMAT Oprema d.o.o. Baljevac, Srbija
   Proizvodna družba, ki je proizvodno vezana na program varnostne opreme PRIMAT d.d.

 

Delovanje vseh družb v Skupini PRIMAT poteka v skladu: 
* z lokalno zakonodajo
* s pogodbami o poslovnem sodelovanju s PRIMATom d.d. 
* z ostalimi dokumenti, ki so predmet posameznega področja v PRIMAT d.d. 

Za vsako družbo v skupini je značilno, da je samostojna družba z izdelanim poslovnim načrtom
in lastno bilanco poslovanja.