Nahajate se na spletnem portalu PRIMAT d.d. (www.primat.si).

 

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja podjetje PRIMAT d.d.. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.primat.si so last podjetja PRIMAT d.d. 
in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej
ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. 

Prav tako si podjetje PRIMAT d.d. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

 

Pridržki

Podjetje PRIMAT d.d. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, 
celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Podjetje PRIMAT d.d. ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani.
Podjetje PRIMAT d.d. prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani
in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Podjetje PRIMAT d.d. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo 
zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti podjetje PRIMAT d.d. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala 
pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti 
uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta, pri tem pa ne prevzemamo 
nikakršne odgovornosti za vsebino teh strani.

 

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na: 

PRIMAT d.d.
Industrijska 22
SI - 2000 Maribor, EU
T: +386 250 76 00
F: +386 251 26 49
@: info@primat.si