Certifikati

1. Izdelčni certifikati

V PRIMATu d.d. razpolagamo z mnogimi izdelčnimi certifikati.


Testiran in certificiran izdelek

V vsej svoji zgodovini izdelave blagajn so izdelovalci premnogokrat trdili, da so njihovi izdelki absolutno varni pred vlomom in požarom.
Izdelke so načrtovali in izdelovali, niso pa jih preizkušali. Žal se je premnogokrat izkazalo, da so bile njihove obljube prazne.

Protipravna stran je vedno imela najprej neko teoretično zamisel o vlomu, to pa je nato v resničnih razmerah bolj ali manj uspešno preskusila.

Šele v novejših časih so proizvajalci, predvsem na pritisk zavarovalnic in uporabnikov, začeli sistematično preizkušati svoje izdelke.
Sistem preizkušanja in preverjanja protivlomne oziroma protipožarne kvalitete se je ves čas dopolnjeval in izpopolnjeval.

Danes protivlomno preizkušanje pomeni, da strokovnjaki specializiranega preizkuševalnega laboratorija v skoraj realnih razmerah vlamljajo
v preizkusni vzorec. Pri tem imajo preizkuševalci na voljo več časa, boljšo organizacijo, boljše vlomne naprave in orodja ter boljše poznavanje
izdelka kot protipravna stran.

Protivlomni izdelčni certifikat pomeni priznanje, da ima proizvajalec izdelka dovolj izkušenega kadra, znanja in opreme, da ima notranje
preverjanje kvalitete in da je njegov sistem izdelave podvržen zunanjim pregledom in preverjanjem.

V PRIMAT-u se odločamo testirati in certificirati svoje izdelke pri vrhunskih preizkuševalnih in certifikacijskih organih.

Absolutne varnosti ni.

Upamo si – in s ponosom trdimo – da so naši izdelki varnostne opreme med najboljšimi v Evropi in svetu.

 

2. Sistemski certifikati ISO

V PRIMAT d.d. poslujemo skladno z naslednjimi standardi:
-    ISO 9001:2015 - od leta 1995
-    ISO 14001:2015 - od leta 2005
-    BS OHSAS 18001:2007 - od leta 2011
-    ISO 50001:2011 - od leta 2011

Certifikat ISO 9001:2015
Certifikat ISO 14001:2015
Certifikat OHSAS 18001:2007
Certifikat ISO 50001:2011

V PRIMAT d.d. smo odločeni vse svoje potenciale, izkušnje in posebna znanja nameniti varovanju ljudi in stvari.

Pri tem smo zavezani k stalnemu izboljševanju okolja ter kakovosti življenja uporabnikov naših izdelkov in vseh sodelavcev.

Glavni stebri politike za kakovost, varovanje okolja, varnost pri delu ter energetsko učinkovitost:

•    Poslujemo v partnerskem odnosu in zadovoljstvu vseh zainteresiranih deležnikov.
•    Postati hočemo vodilno podjetje na področju proizvodnje in trženja varnostne opreme.
•    Cilj družbe je doseči popolno zadovoljstvo odjemalcev s strategijo »nič napak« v obvladovanju procesov in kakovosti izdelkov.
     Odpravljanje napak preusmerjamo v preprečevanje napak, kar pomeni, nič ne sme biti prepuščeno naključju.
•    Pri določanju ciljev na vseh področjih smo zavezani k stalnemu izboljševanju rezultatov na področju okoljske problematike ter energetske učinkovitosti.
•    Varnost in zdravje pri delu je ključnega pomena, saj lahko zaposleni kakovostno, učinkovito in zadovoljno opravljamo svoje delo le v primernem in varnem okolju.
•    Vodenje družbe izvajamo z upoštevanjem koncepta stalnega izboljševanja sistema vodenja.
•    Spoštujemo zakonske predpise, standarde in direktive na področju varovanja okolja, delovnega prava in zaščite delojemalcev.


Cilji politike:

•    Povečevanje zadovoljstva strank.
•    Usmerjenost na svetovne trge.
•    Doseganje stalnega napredovanja, izboljševanja in povečevanja učinkovitosti skozi uveljavljanje izboljšav, inovacij ter novih tehnoloških postopkov.
•    Doseganje najboljših rezultatov ob sočasnem preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb in zdravstvenih težav zaposlenih.
•    Trajnostno zmanjševanje uporabljenih virov in s tem povezanega obremenjevanja okolja.
•    Učinkovito upravljanje in vodenje sistema kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter energetske učinkovitosti.

3. Sistem zagotavljanja kakovosti varilske proizvodnje SIST EN ISO 3834 Part 3 - od 2005

Kakovost na področju varilske proizvodnje izkazujemo s certifikatom SIST EN ISO 3834 Part 3.

  Certifikat SIST EN ISO
         3834 Part 3

  Certifikat SIST EN ISO
          3834 Part 3