PROIZVODNI PROGRAM

Varnostna oprema

Ko danes govorimo o kakovosti življenja, je varnost še zlasti 
dragocena vrednota. 

Vlomilski posegi naraščajo in pomembno je, da skrbimo za  varnost.
 
Varnost zelo povečamo, če urejeno in varno hranimo denar,
svoje dragocenosti, dokumente ipd. 
 
Urejeno in varno hrambo omogočajo izdelki varnostne opreme. 
Program varnostne opreme je vodilni program v družbi. 
 

Varnostna oprema je razdeljena po svojih lastnostih v različne varnostne razrede oz. stopnje. 

Slovensko zavarovalno združenje je decembra 2007 sprejelo Minimalne tehnične pogoje in priporočila za sklepanje vlomskih zavarovanj in v sklopu teh pogojev je tudi razdelitev vsebnikov po varnostnih razredih glede na evropski standard EN 1143-1 oz. slovenski standard 1143-1. 

Podrobne informacije o zavarovalnih vrednostih si lahko preberete TUKAJ.