Servis

Naši izdelki morajo biti dobro vzdrževani in v primeru napak moramo takoj zagotoviti  ponovno uporabnost izdelka.


Naša servisna služba opravlja vsa vzdrževalna in servisna dela v času garancijske dobe in po garancijski dobri.
Svoje storitve opravljamo v skladu z zahtevami  certifikacijskih organov in pravili stroke. 


Naše izvedene storitve morajo nadalje zagotavljati  vse osnovne značilnosti originalnega izdelka. 


POMEMBNO:
Certificirane izdelke lahko servisirajo samo serviserji, ki imamo pooblastilo proizvajalca certificiranih izdelkov!