O podjetju

V letu 2011 smo slavili 110. obletnico prve proizvodnje blagajn in 50. obletnico imena PRIMAT. 

Imeti  priložnost slaviti  dva tako visoka jubileja  pomeni, 
da so PRIMAT ustvarjali mnogi dobri strokovnjaki, mnogi odlični ljudje. 

Želimo si, da se nam bodo v bodoče pridruževali ljudje, 
ki bodo srčno nadaljevali tradicijo in v bodoče ustvarjali PRIMAT. 

Hodimo po  poti odličnosti. 

Eden največjih kupcev je zapisal: 
»V svojem dvajsetletnem delu v nabavi sem srečal in razvil sodelovanje z mnogimi podjetji.
PRIMAT je eno od najbolj delovnih, skrbnih, poštenih, odkritih in odzivnih podjetji, kar sem jih kdajkoli srečal.«

Dobiti takšno pohvalo je sreča za zaposlene. 

Je pohvala za  naš vsakodnevni trud. 
Je  stalni izziv, da PRIMAT  svoj primat obdrži in ohranja na visoki ravni. 
Je obveza, da svoj odnos do kupcev perfekcioniramo. 
Je izziv, da zmagujemo.