Osebna izkaznica

Ime družbe:

PRIMAT, Tovarna kovinske opreme, d.d. Maribor

Sedež družbe:

Industrijska ulica 22, 2000 Maribor

Zastopniki družbe:

Mag. Matjaž Andric – predsednik uprave
Slavka Marinič – prokurist
Erih Štefanec – prokurist

Telefon uprave družbe:

(02) 250 76 10

Telefax uprave družbe:

(02) 252 26 89

Elektronska pošta:

info@primat.si

Matična številka:

5041473

ID št. za DDV:

SI 69128103

Pošta:

2000 Maribor

Telefon:

(02) 250 76 00

Telefax:

(02) 251 26 49

Internet:

www.primat.si

Pravna oblika:

Delniška družba

Znesek osnovnega kapitala:

401.590.- EUR

Zaposleni 2018:

180 [December 2018]