Poslanstvo, vizija, vrednote

 

Poslanstvo 

V PRIMATu z osredotočenostjo na razvoj novih izdelkov in proizvodno učinkovitostjo skrbimo 
za zadovoljevanje kupcev s kakovostnimi izdelki in kompleksnimi storitvami. 
PRIMAT je v rast usmerjeno podjetje z namenom zagotoviti varnost za zaposlene 
in poskrbeti za stabilen donos delničarjev. 


Vizija

PRIMAT je odločen postati podjetje, ki bo na temeljih vrhunskega znanja ponujalo 
kompleksne varnostne storitve in tako fleksibilno zadovoljevalo vrednote kupcev 
ter posledično vplivalo na razvoj industrijske panoge.


Vrednote

Pri poslovanju nam je pomembno: 

*  Tradicionalno dobro ime, zanesljivost in kakovost 
*  Razvojna naravnanost
*  Visoka ekspertna znanja zaposlenih, njihova lojalnost in ambicioznost
*  Hitra odzivnost 
*  Spoštovanje do ljudi in okolja