Zgodovina


V PRIMATu smo  pregledali začetke  proizvodnje blagajn v svetu in zabeležili prve proizvodnje: 

V Mariboru se je prva proizvodnja pričela po 106 letih od prvega začetka v Angliji  ali 49 let po pričetku
nam najbližje proizvodnje na Dunaju.

Po  ohranjenem registru za proste in rokodelske obrti je navedeno, da je g. Franc SCHELL dne 09. novembra 1901 
dobil prvi  obrtni list za opravljanje ključavničarske obrti. Osnovna dejavnost je bila izdelava železnih blagajn.

Leta 1931 je bila v sodni register vpisana ustanovitev družbe SCHELL in DRUG, družbe z omejeno zavezo v Mariboru. 
Zaradi spremembe lastniških deležev se družba preimenuje v Tovarno blagajn, družba z omejeno zavezo v Mariboru. 
V začetku druge svetovne vojne je bila tovarna zaplenjena in preimenovana v Kassenfabrik G.m.b.H. Marburg. 

Po osvoboditvi je bila nemška zaplemba razveljavljena. 
Tovarna se je spet imenovala Tovarna blagajn, družba z omejeno zavezo Maribor; leta 1947 pa je bila nacionalizirana 
in je prešla v sklop Mestnega podjetja Tovarna blagajn Maribor- Košaki. Leta 1949 je z združitvijo Tovarne blagajn, 
Tovarne nožev, Mestne izdelovalnice tehtnic in izdelovalnice pisarniških potrebščin nastala
Industrija kovinskih izdelkov - IKI Maribor. 

Leta 1961 se je podjetje preimenovalo v Tovarno kovinske opreme PRIMAT, Maribor, Klavniška 22 
(sedanja Industrijska ulica 22) in nadaljevalo s proizvodnim programom varnostne opreme proti vlomu in požaru,
blagajn, trezorjev, varnostnih omar in kovinskega pohištva. 

Leta 1996 je bilo podjetje organizirano v delniško družbo PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d, Maribor.

 

V letu 2011 smo v PRIMATu obeležili dva visoka jubileja: 

110. letnico prve proizvodnje blagajn

in

50. letnico  imena PRIMAT – Delavski svet tovarne IKI je sprejel sklep: 
s 1. januarjem 1961 se tovarna IKI preimenuje v PRIMAT. 

 

V PRIMATu spoštljivo ohranjamo tradicijo: 

Zbrali smo dokumentacijo, ki dokumentira našo tradicijo in objavili Zbornik ob jubileju Stoletna tradicija  
(izdano 2001).

Zbrali smo pisne informacije o družbi – vse objave dnevnika VEČER v obdobju 50 let 
(zbrano leta  2010)

Obnovili smo dve blagajni iz obdobja proizvodnje v tridesetih letih prejšnjega stoletja.

 

Družba je leta 2001 je družba zabeležila 100-letni jubilej proizvodnje blagajn v Mariboru (1901 – 2001) 
in ob pregledu proizvodnje blagajn v Jugovzhodni Evropi smo povzeli, da ta jubilej pomeni tudi
100 letno tradicijo v proizvodnji blagajn na Slovenskem in v Jugovzhodni Evropi. 

 

Ob tej priložnosti smo Izdali  tiskani zbornik in v njem zapisali: 

•  Naša skrb je sedanjost, naša usmeritev je bodočnost. 

•  Spoštljivo izpolnjujemo našo obvezo ohraniti tradicijo, nadaljevati in razvijati dejavnost.

•  Želimo biti sodobno in trdno evropsko podjetje.

•  Zavedamo se odgovornosti do zaposlenih in njihovih družin. 

•  Zavedamo se odgovornosti do dobaviteljev

•  Zavedamo se odgovornosti do širše družbene skupnosti.

•  V največji meri se zavedamo odgovornosti do naših kupcev. 

•  Naši kupci in njihovo zadovoljstvo so osnovno merilo naše uspešnosti. 
 

 

Zgodovina PRIMATa v slikah: