PROIZVODNI PROGRAM

Blagajne VARPRIM

Blagajne  - skladne evropskemu standardu EN 14450 oz. slovenskemu standardu SIST 14450
varnostna stopnja S1.

5 modelov za različne potrebe uporabnikov.

VARNOST - PRIMAT - VARPRIM