PROIZVODNI PROGRAM

Depozitne blagajne

 

Depozitna blagajna je sestavljena iz depozitne enote in trezorskega dela. 

Uporabljamo jih takrat, ko želimo ločiti vnos denarja in izvzetje denarja. 
Izvzem denarja omogočimo samo pooblaščenim osebam.