PROIZVODNI PROGRAM

Protivlomne javljalne naprave

Protivlomne javljalne naprave imajo nalogo zaznavati posege, ki lahko ali ki bi lahko privedli
do protipravnega odprtja varnostnega vsebnika in odtujitve njegove vsebine.

Pomembno je, da imajo te naprave nalogo zaznati poseg v njegovi začetni fazi in tako sprožiti alarm. 
Intervencija varnostnih služb in policije je tedaj hitrejša in učinkovitejša.