PROIZVODNI PROGRAM

Trezorski prostori MODULPRIM

Trezorski prostor v modulni gradnji – sodobna rešitev. 
Povečani obseg dragocenosti, ki jih je potrebno varno deponirati, je osnova za gradnjo trezorskih prostorov. 

Modulna gradnja trezorskih prostorov je sistem gradnje iz industrijsko proizvedenih elementov, ki se sestavijo na mestu uporabe. 
Sistem modulne gradnje trezorskih prostorov ima vrsto prednosti v primerjavi z masivno gradnjo.

Evropski standard – varnostne stopnje
V zadnjih letih so se varnostno–tehnične zahteve stalno povečevale. 
To je bil razlog za uvedbo enotne evropske kontrole in certifikacijske zakonodaje, ki je poenostavila delo uporabnikom in prodajalcem – evropski standard EN 1143–1. 
Ta standard je prevzela tudi Republika Slovenija kot SIST EN 1143–1. 
Standard opredeljuje protivlomne varnostne stopnje, katerih osnova je protivlomna vrednost, 
merjena v odpornostnih točkah (RU =vResistant Unit). 

Sistem MODULPRIM nudimo v različnih varnostnih stopnjah, tako da lahko kupec izbere optimalno rešitev
 za svoje potrebe. 
 
Certificiranje – preverjena kvaliteta 
Standard EN 1143–1 zelo natančno predpisuje postopke testiranja. 
PRIMAT  je sistem MODULPRIM testiral pri akreditiranem preizkuševalnem laboratoriju Verband der Schadenversicherer Köln (Nemčija) in pridobil ustrezne certifikate. 

Trezorski prostor MODULPRIM se opremi s certifikacijsko tablico,  ki potrjuje, da je naš izdelek kakovosten, ustrezno preizkušen in proizvodnja nadzorovana. 

 

Prednosti gradnje z elementi MODULPRIM:

 • tanke stene zagotavljajo visok koristni volumen
 • možnost postavitve trezorskega prostora v višjih etažah novogradnje ali preureditev kakršnegakoli 
  obstoječega prostora v trezorski prostor
 • elementi MODULPRIM se pri montaži medsebojno zvarijo, kar daje objektu kompaktnost. 
  Kljub temu je še vedno možno celotni objekt razstaviti in prenesti na novo lokacijo 
 • zelo kratek čas izgradnje trezorskega prostora

1. Elementi stropa in dna 

 • maksimalne dolžine lamel pri obremenitvah 100 kg/m2 oz. 300 kg/m2 
  so razvidne iz preglednice certificiranih modelov
 • večji razponi so možni z dodatnimi stropnimi nosilci in nosilnimi stebri

2. Konstrukcija elementov

 • dvo-stenska
 • polnitev iz specialnih armirnih oklopov
 • ohišje iz pločevine
 • podkonstrukcija za enostavno montažo notranjih oblog

3. Notranje obloge

 • notranja stran elementov je kovinska in barvana s temeljno barvo
 • talne obloge po izboru se lahko lepijo
 • stenske obloge po izboru (mavčne plošče, lesene ali kovinske lamele) se pritrdijo 
  na namensko montirane profile
 • stropne obloge ali viseči strop se pritrdijo na namensko montirane profile

4. Kabelski vodi

 • vsi elementi imajo po dve kabelski odprtini, notranjega premera 20 mm
 • primarni namen odprtin je poenostavljena montaža kablov
 • sekundarni učinek odprtin sta poenostavljena transport in montaža elementov

5. Ventilacija

 • za ventilacijo je v stenski element integriran certificirani sistem z odprtino 250x60 mm 
  in ventilacijskim boksom z notranje strani
 • z zunanje strani je možen priključek ventilacijske naprave (ventilator, ventilacijski sistem)

6. Trezorska vrata

 • v standardni izvedbi
 • ključavnice po izbiri
 • po želji dnevna mrežasta ali steklena vrata (glej prospekt "Trezorska vrata")

7. Prezračevanje

 • za prezračevanje je v stenske elemente zgoraj ali spodaj integriran certificirani sistem 
  prezračevalnih odprtin, preseka ca 150 cm2
 • število prezračevalnih sistemov se določi glede na velikost trezorskega prostora

8. Zunanje obloge

 • obloge iz mavčno-kartonskih plošč, lesenih ali kovinskih lamel
 • pri obstoječih stenah ni zunanjih oblog

9. EMA protivlomni javljalni alarmni sistem

 • izvršena predpriprava za montažo elementov sistema za avtomatsko varovanje 
  pred vlomnim posegomPreglednica certificiranih modelov:

MODEL

Varnostna stopnja
po EN 1143-1

STANDARDNO

OPCIJSKO

 Debelina stene (mm)

Teža / m2 [kg]

Debelina stene (mm)

Teža / m2 [kg]

MODULPRIM N

N / 30 RU

55

60

N/A*

N/A*

MODULPRIM 1

I / 50 RU

55

70

N/A*

N/A*

MODULPRIM 2

II / 80 RU

70

200

N/A*

N/A*

MODULPRIM 3

III / 120 RU

70

200

N/A*

N/A*

MODULPRIM 4

IV / 180 RU

70

200

N/A*

N/A*

MODULPRIM 5

V / 270 RU

70

200

55

196

MODULPRIM 6

VI / 400 RU

85

270

N/A*

N/A*

MODULPRIM 9

IX / 1050 RU

150

530

125

450

MODULPRIM 9 CD

IX/10000 RU

125

480

N/A*

N/A*

MODULPRIM 10

X/1350 RU

150

530

N/A*

N/A*

MODULPRIM 10 CD

X/10000 RU

150

560

N/A*

N/A*

 
   * nudimo samo standardno


Projektiranje, svetovanje

 • Primatovi strokovnjaki Vam bodo svetovali in želeni trezorski prostor detajlno projektirali.

Obseg izvedbe 

 • Pri trezorskih prostorih izvede PRIMAT dobavo in montažo z vsemi potrebnimi orodji in pripomočki.
 • Od kupca pričakujemo le, da na objektu zagotovi električno energijo.

Notranja oprema  

Notranjo opremo trezorskega prostora prilagodimo zahtevam in željam kupca. Nudimo: 

 • trezorska vrata v različnih varnostnih stopnjah z različnimi vrstami zaklepnih mehanizmov
 • dnevna vrata v različnih izvedbah
 • najemniške trezorje - v mehanski in elektronski izvedbi
 • kovinske omare in regale
 • diskretne kabine za stranke

V zadovoljstvo nam bo, če vam bomo lahko svetovali pri izboru. 

Gradnja trezorskega prostora Modulprim v slikah