Servis

Naši izdelki morajo biti dobro vzdrževani in v primeru napak moramo takoj zagotoviti  ponovno uporabnost izdelka.


Naša servisna služba opravlja vsa vzdrževalna in servisna dela v času garancijske dobe in po garancijski dobri.
Svoje storitve opravljamo v skladu z zahtevami  certifikacijskih organov in pravili stroke. 


Naše izvedene storitve morajo nadalje zagotavljati  vse osnovne značilnosti originalnega izdelka. 


POMEMBNO:
Certificirane izdelke lahko servisirajo samo serviserji, ki imamo pooblastilo proizvajalca certificiranih izdelkov!

Kontakt

PRIMAT d.d.
Področje servis
Industrijska 22
SI - 2000 Maribor, EU
T: +386 2 250 76 53
F: +386 2 251 26 49
@: servis@primat.si 

Mob: +386 41 543 662