Informacije glede servisa

 

Servisni posegi in naknadne spremembe pri varnostnih vsebnikih 

Varnostni vsebniki - kot na primer blagajne, trezorski prostori ter trezorska vrata - morajo biti izdelana tako, 
da zagotavljajo visok odpor pred najrazličnejšimi vlomnimi posegi. 

Zato je razen visoko kvalitetne konstrukcije potreben tudi skrbni izbor materialov (npr. polnilnih materialov) 
in delov (npr. ključavnice, zapahni mehanizem). 

Protivlomne lastnosti varnostnih vsebnikov se objektivno določajo s VdS postopkom preizkušanja in certificiranja. 
Da bi zagotovili stalno kvaliteto izdelkov, mora imeti proizvodna lokacija lastnika certifikata certificiran sistem 
vodenja kakovosti po DIN EN ISO 9001. S tem se proizvodna lokacija nadzoruje v rednih časovnih intervalih. 

  

 

Kot dokaz, da je izdelek preizkušen in certificiran po postopku VdS, 
je varnostni vsebnik opremljen s certifikacijsko tablico 
(poglejte primer – slika), ki mora biti trajno pritrjena na varnostni vsebnik. Ta tablica vsebuje med drugim podatek o protivlomni 
varnostni stopnji.

 

 

Pri vlomih oz. vlomnih poskusih kakor tudi pri popravilih in predelavah se lahko protivlomne lastnosti varnostnih vsebnikov zmanjšajo za toliko, da lastnosti, ki jih je določil lastnik certifikata in so potrjene s certifikatom, niso več zagotovljene. Zato se takšen varnostni vsebnik ne razume več kot izdelek, priznan s strani VdS, certifikacijsko tablico pa je potrebno odstraniti. 

V posameznih primerih mora med lastnikom varnostnega vsebnika, lastnikom certifikata in predstavnikom zavarovalnice priti do razjasnitve, ali in kako bo varnostni vsebnik ponovno lahko uporabljen. 

 

Popravila varnostnih vsebnikov, ki niso dogovorjena z zavarovateljem, lahko ogrozijo zavarovanje. 

Spremembe in popravila VdS-certificiranih varnostnih vsebnikov (npr. vgradnja drugih ključavnic ali drugega zapahnega mehanizma), ki jih opravljajo tuja podjetja ali stranke same, prav tako izgubijo priznanje VdS, saj lahko le lastnik VdS certifikata presodi in nosi odgovornost za spremembe. 

Kot sprememba pri VdS-certifikatu se razume: 

Če prevzame lastnik VdS certifikata – ali ustrezno avtorizirano podjetje proizvajalca varnostne opreme - odgovornost za opravljena dela, to pomeni, da mora na lastno odgovornost odločiti, ali bodo ukrepi zmanjšali varnost vsebnika pred vdori ali ne; ali pa se sprejemljivost razveljavi in certifikacijska tablica odstrani. 

Opomba: lastnik certifikata ima pravico opravljati spremembe na VdS-certificiranih varnostnih vsebnikih z avtoriziranimi tujimi podjetji. 

Za varnostne vsebnike, katerih lastniki certifikata niso več aktivni na trgu, so proizvajalci varnostne opreme izdelali individualne postopke, ki za te varnostne vsebnike zagotavlja neomejen servis. V ta namen je Združenje proizvajalcev pripravilo seznam podjetij in kooperacijskih partnerjev, ki na trgu več ne obratujejo. Seznam je na voljo pri VdS ali se lahko pogleda na spletnem naslovu 

www.vds.de (→Fachservice, →Security, →Wertbehältnisse – Aktuelles). 

 

V posameznih primerih, ko pri starejših varnostnih vsebnikih ni na razpolago kooperacijskih partnerjev, lahko VdS v posameznem primeru, npr. v obliki ekspertize, zavzame stališče glede potrebnih popravil ali sprememb. V tem primeru priporočamo vzpostavitev kontakta z Laboratorijem za varnostne vsebnike, VdS Schadenverhütung.